تصفح

Comune di
Vittorio Veneto
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

01/10/2019     Refezione Scolastica
Menù INVERNALI Infanzia A.S. 2019-20

In allegato i menù INVERNALI delle scuole dell'Infanzia del Comune di Vittorio Veneto.

Menù INVERNALI scuole Infanzia

01/10/2019     Refezione Scolastica
Menù INVERNALI Secondarie A.S. 2019/20

In allegato i menù INVERNALI delle scuole Secondarie di Vittorio Veneto

Menù INVERNALI scuole Secondarie

01/10/2019     Refezione Scolastica
Menù INVERNALI Primarie A.S.2019-20

In allegato i menù INVERNALI delle scuole Primarie del Comune di Vittorio Veneto

Menù INVERNALI scuole Primarie

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى