تصفح

Comune di
Vittorio Veneto
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي

الوثائق

21/06/2022 Refezione Scolastica Informativa privacy
20/06/2016 Refezione Scolastica Guida WEB iscrizioni online
Guida WEB per procedere all'iscrizione online alla mensa scolastica.
24/03/2016 Refezione Scolastica Guida WEB Genitori
الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى
App Store Google Play Store App Gallery